Actieve provisietransparantie; wat betekent dit voor uw assurantieportefeuille?

22 mei, 2024

Vanaf 1 juli 2024 is het verplicht voor financieel adviseurs om hun verdiensten uit schadeverzekeringen vooraf te communiceren aan particulieren. Deze maatregel, bekend als actieve provisietransparantie, vereist dat u zo vroeg mogelijk en in euro’s aangeeft wat uw inkomsten zijn. Alleen een percentage noemen is niet meer toegestaan. Wanneer het exacte bedrag nog niet bekend is, mag u een gemiddelde vermelden. Transparantie is vereist over zowel de vergoeding voor het afsluiten van de verzekering als de vergoeding gedurende de looptijd van de verzekering. Uw communicatievorm is vrij, maar u moet kunnen aantonen dat u transparant bent geweest. Let op: deze transparantieverplichting geldt alleen voor nieuwe producten en niet voor reeds lopende schadeverzekeringen.

 

Verschillende verdienmodellen

In de praktijk overwegen steeds meer tussenpersonen of zijn al gestart met abonnementen voor schadeverzekeringen. De meerderheid werkt echter nog steeds met provisie. Onlangs kondigde een groot intermediair aan terug te keren naar provisie, omdat schade-abonnementen te complex en bewerkelijk bleken. Terwijl abonnementen of hybride dienstverlening in zakelijke verzekeringen hun waarde al ruimschoots hebben bewezen. Ook bestaat er een misverstand over het werken met abonnementen: naast het abonnement mag u ook provisie ontvangen, mits de assurantiebelasting en btw correct worden afgehandeld.

 

Tips voor betere integratie van provisietransparantie:

  1. Maak het verschil met uw dienstverlening: Schadeverzekeringen voor particulieren zijn simple risk producten. Zorg dat uw dienstverlening onderscheidend is ten opzichte van uw concurrentie en maak dit duidelijk aan uw relaties en zorg ervoor dat ze deze dienstverlening ook zo ervaren en beleven.
  2. Voorbereiding en training: Zorg dat uw medewerkers goed voorbereid en getraind zijn om deze veranderingen uit te leggen aan relaties. Pas indien nodig uw communicatie en verslaglegging aan.
  3. Alternatieve terminologie: Gebruik een beter woord voor ‘provisie’ in uw uitleg naar uw relaties, zoals ‘commissie’ of ‘kostenvergoeding’.
  4. Geschikte mindset voor abonnementen: Stap alleen over naar schade-abonnementen als dit volledig in lijn is met de visie van uw kantoor en zorg dat dit ook door uw medewerkers wordt gedragen.

 

Impact op de waarde van uw assurantieportefeuille

Er kan een verschil zijn tussen de waarde van provisie-inkomsten en abonnementsinkomsten. Bij kleinere transacties in de markt is er nauwelijks verschil in verkoopprijs tussen deze twee verdienmodellen. Bij grotere transacties worden abonnementsinkomsten echter vaak lager gewaardeerd dan provisie-inkomsten. Dit is opmerkelijk, omdat waarderingen op basis van toekomstige resultaten of kasstromen doorgaans dezelfde waarde laten zien. Wel zijn er minder kopers geïnteresseerd in een schadeportefeuille op abonnementsbasis.

 

Toekomstige waarde van assurantieportefeuilles

De impact van provisietransparantie op de portefeuillewaarde is nog onzeker. Zolang het aanbod van portefeuilles laag blijft ten opzichte van de vraag, zal de waarde waarschijnlijk niet dalen, maar eerder stijgen.

 

In deze dynamische omgeving is het belangrijk om proactief en strategisch te handelen. Door transparantie te omarmen en uw dienstverlening te optimaliseren, kunt u uw positie in de markt versterken en de waarde van uw assurantieportefeuille maximaliseren. Wanneer u behoefte heeft aan professioneel advies en begeleiding om een duurzaam en succesvol advieskantoor op te bouwen, staan wij klaar om met u in gesprek te gaan. Onze expertise kan u helpen met uw specifieke doelen en de uitdagingen binnen de sector. Neem gerust contact met ons op voor verdere ondersteuning.

 

Gerelateerde berichten

Waarom hebben succesvolle intermediairkantoren een groeistrategie?

Waarom hebben succesvolle intermediairkantoren een groeistrategie?

Met andere woorden waarom willen veel advieskantoren groeien en doen ze overnames? Er zijn tal van redenen om een bedrijf over te nemen; van groeiambities en winstmaximalisatie, tot het vergroten van de cliëntenportefeuille of het versterken van de (regionale)...

Uw onderneming verkopen: het verkoopproces, de termen en tips

Uw onderneming verkopen: het verkoopproces, de termen en tips

Stel, u heeft besloten om uw onderneming te verkopen. U neemt een overnameadviseur in de arm, uw bedrijf wordt geïnventariseerd, geanalyseerd en vervolgens gewaardeerd. Daarna wordt de verkoopstrategie bepaald en staat uw onderneming (anoniem) in de etalage. Wat is...

Het verschil tussen waarde en prijs in een bedrijfsoverdracht

Het verschil tussen waarde en prijs in een bedrijfsoverdracht

De berekende waarde-indicatie van uw onderneming komt over het algemeen niet overeen met het uiteindelijke bedrag dat u ontvangt voor uw bedrijf. Terwijl de waarde-indicatie voortkomt uit een rekenformule, is de prijs het resultaat is van onderhandelingen tussen koper...