Ontcijferen van de waarde: verschillende perspectieven op de waardering van een onderneming

23 dec, 2023


In de wereld van financiële dienstverlening, met name bij overnames van advieskantoren, hoor je vaak de uitdrukking “de vent is de tent.” Maar klopt deze uitspraak wel? Wat bepaalt nu eigenlijk de werkelijke waarde van een assurantieportefeuille of advieskantoor? In dit blog gaan we dieper in op dit vraagstuk en verkennen we verschillende methoden die worden gebruikt om de waarde van een onderneming of cliëntenportefeuille te bepalen.

Factormethode: een traditionele benadering

Traditioneel wordt de factormethode veel toegepast bij zuivere assurantieportefeuilles. Deze methode houdt rekening met jaarlijkse doorlopende inkomsten en vermenigvuldigt deze met een bepaalde factor. Echter, met de evolutie van advieskantoren die zich niet alleen bezighouden met assurantiën maar ook met hypotheek- en financieel advies, is deze methode minder geschikt geworden.

Waardering op basis van rentabiliteit: toekomstige winsten als maatstaf

Deze methode richt zich op toekomstige winsten van de onderneming of portefeuille voor de overnemende partij. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de resultatenrekening van de verkoper. Uiteindelijk is het de genormaliseerde winst welke naar de toekomst toe wordt doorgerekend en contant wordt gemaakt. Met de opkomst van allround- of hypotheekkantoren en de waarde van eenmalige hypotheek- en adviesnota’s, wordt deze methode steeds vaker toegepast.

Waardering op basis van intrinsieke waarde: balansposten onder de loep

Een minder gebruikte methode is kijken naar de intrinsieke waarde van alle balansposten. Hierbij worden bezittingen verminderd met schulden, rekening houdend met afwijkingen tussen de balanswaarde en de boekwaarde. Hierbij wordt de cliëntenportefeuille beschouwd als onderdeel van de activa. De berekende intrinsieke waarde in combinatie met het door de markt gewenste rendement, leidt dan tot een ondernemingswaarde.

Discounted CashFlow methode: kijken naar toekomstige kasstromen

De meest toegepaste methode in Corporate Finance, de Discounted CashFlow (DCF) methode, komt in de financiële dienstverlening minder voor. Hierbij wordt niet gekeken naar winsten, maar primair naar toekomstige vrije kasstromen die tegen een disconteringsvoet contant worden gemaakt. Hoewel theoretisch de beste methode, is het ook de meest bewerkelijke. En uiteindelijk dienen er ook nog inschattingen gemaakt te worden waardoor de complexiteit verder toeneemt.

Het belang van actuele marktomstandigheden

De cijfers van de afgelopen 12 maanden, met een sterk veranderende (hypotheek)markt, dienen als cruciaal uitgangspunt te worden gezien bij deze waarderingsmethoden. Er zijn ook andere factoren die de prijs mede bepalen, zoals polis dichtheid, het aantal totaal relaties, de aard van de klanten (zakelijk of particulier), en het verschil tussen een overname van aandelen of een activa-passiva transactie en de uiteindelijke financierbaarheid en de rentestand, evenals het aanbod in de markt. Het tijdelijk aanblijven van de ondernemer/adviseur is ook van invloed op de ondernemingswaarde.

De veelzijdigheid van ondernemingswaarde

Kortom, de waardering van een onderneming is een complex vraagstuk met diverse methoden en factoren. Het gaat verder dan het toepassen van een traditionele factormethode en die ‘vent’ is soms ook van belang ná verkoop van de ’tent’. Het bepalen van de juiste marktwaarde vereist dus een grondige analyse en is geen standaardprocedure.

Benieuwd naar de waarde van uw onderneming of cliëntenportefeuille in de markt? Wij staan klaar om vrijblijvend met u in contact te komen en u te helpen bij dit complexe vraagstuk.

 

Gerelateerde berichten

Het verschil tussen waarde en prijs in een bedrijfsoverdracht

Het verschil tussen waarde en prijs in een bedrijfsoverdracht

De berekende waarde-indicatie van uw onderneming komt over het algemeen niet overeen met het uiteindelijke bedrag dat u ontvangt voor uw bedrijf. Terwijl de waarde-indicatie voortkomt uit een rekenformule, is de prijs het resultaat is van onderhandelingen tussen koper...